Danish Ratification of Protocol II 1954 Convention

CHAC is delighted to learn that Denmark will ratify the Protocol II to the 1954-Convention for the Protection of Cultural heritage in Armed Conflict.

The protocol updates the international protection regime for cultural property in the context of armed conflict. It extends protection to non-international conflicts (NIACs), details the doctrine of military necessity, and obtains

Danish Comment

Siden Danmark i 2003 ratificerede UNESCO-konventionen af 14. marts 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt (herefter 1954 konventionen eller konventionen), har en dansk ratifikation konventionens 2. protokol af 26. marts 1999 (herefter 2. protokollen eller protokollen) stået højt på dagsordenen for mange organisationer og eksperter, der beskæftiger sig med kulturværdier og væbnet konflikt. 2. protokollen har, som påpeget i Dansk Institut for Internationale Studiers (DIIS) Rapport ”Krig og Kulturarv: Opfylder Danmark Haager-konventionen af 1954” i en årrække været et af de ganske få internationale instrumenter indenfor den humanitære folkeret, som Danmark stod udenfor.

På denne baggrund glæder Nordic Center for Cultural Heritage and Armed Conflict (CHAC) sig over, at Kulturministeriet har fundet anledning til at ratificere 2. protokollen og tage skridt til dens implementering i dansk ret.

Read CHAC´s comment to the Danish drat law here.

unesco globe.jpg